دیوارکوب زنیت 1شاخه

 • ابعاد H47*W40*D15
 • وزن 3.1KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • پوشش شفاف-طلایی
 • آویز دارد
 • کد محصول 411/01W
ارسال درخواست

دیوارکوب زنیت 2شاخه

 • ابعاد H35*D35
 • وزن 4.2KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول W411/02
 • پوشش شفاف-عسلی
 • پوشش شفاف-قرمز
 • پوشش مشکی
 • پوشش شفاف_صورتی
ارسال درخواست

دیوارکوب زنیت 3شاخه

 • ابعاد H35*D40
 • وزن 6.5KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول W411/03
 • پوشش شفاف-عسلی
 • پوشش شفاف-قرمز
ارسال درخواست

دیوارکوب زنیت 5شاخه

 • ابعاد H40*D40
 • وزن 8.8KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول W411/05
 • پوشش شفاف-قرمز
 • پوشش شفاف
ارسال درخواست