آویز زدار 6شعله کوچک

 • ابعاد H22*W90
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول A523/06S
 • پوشش طلاکوب
 • پوشش نقره کوب
 • پوشش نقره کوب
ارسال درخواست

آویز زدار 6شعله

 • ابعاد H28*W118
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول A523/06
 • پوشش طلاکوب
 • پوشش نقره کوب
ارسال درخواست

آویز زدار لاینر 6شعله

 • ابعاد H52*W120*D28
 • وزن 13.2KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول LA523/06
 • پوشش طلاکوب
 • پوشش نقره کوب
ارسال درخواست

آویز زدار لاینر 7شعله

 • ابعاد H40*W161*D29
 • وزن 15.5KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول LA523/07
 • پوشش طلاکوب
 • پوشش نقره کوب
ارسال درخواست

آویز زدار لاینر 8شعله

 • ابعاد H43*W183*D46
 • وزن 18.7KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول LA523/08
 • پوشش طلاکوب
 • پوشش نقره کوب
ارسال درخواست

آویز زدار 8شعله

 • ابعاد H21*D102
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول 523/08
 • پوشش طلاکوب
 • پوشش نقره کوب
ارسال درخواست

آویز زدار 12شعله

 • ابعاد H25*W140
 • وزن 33.5KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول 523/12
 • پوشش طلاکوب
 • پوشش نقره کوب
ارسال درخواست

آویز زدار 6شعله

 • ابعاد H75*D60
 • وزن 16.7KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول B523/06
 • پوشش طلاکوب
 • پوشش نقره کوب
ارسال درخواست

آویز زدار 20شعله

 • ابعاد H48*W140
 • وزن 57.5KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول 523/20
 • پوشش طلاکوب
 • پوشش نقره کوب
ارسال درخواست