آتر 3شعله بزرگ

 • ابعاد H82*D48
 • وزن 11.6KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول 522/03F.L
 • پوشش طلاکوب
 • پوشش نقره کوب
ارسال درخواست

آتر 4شاخه

 • ابعاد H80*D86
 • وزن 7.7KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول 522/04L
 • پوشش نقره کوب
 • پوشش طلاکوب
ارسال درخواست

آتر 6شاخه

 • ابعاد H80*D90
 • وزن 13.6KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول 522/06
 • پوشش نقره کوب
 • پوشش طلاکوب
ارسال درخواست

آتر 6شاخه بیضی

 • ابعاد H95*W120*D60
 • وزن 21.3KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول 522/06E
 • پوشش نقره کوب
 • پوشش طلاکوب
ارسال درخواست

آتر 7شعله

 • ابعاد H97*D55
 • وزن 18.5KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول 522/07F
 • پوشش طلاکوب
 • پوشش نقره کوب
ارسال درخواست

آتر 8شاخه

 • ابعاد H102*D104
 • وزن 14.7KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول 522/08
 • پوشش طلاکوب
 • پوشش نقره کوب
ارسال درخواست

آتر 12شعله

 • ابعاد H135*D80
 • وزن 36.2KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول 522/12F
 • پوشش طلاکوب
 • پوشش نقره کوب
ارسال درخواست

آتر 15شاخه

 • ابعاد H132*D124
 • وزن 34KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول 522/15
 • پوشش طلاکوب
 • پوشش نقره کوب
ارسال درخواست