دیوارکوب مارکیز 1شاخه

 • ابعاد H62*W33*D15
 • وزن 2.3KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • پوشش طلاکوب
 • کد محصول W347/01
ارسال درخواست

دیوارکوب مارکیز 2شاخه

 • ابعاد H73*W34*D10
 • وزن 2.7KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • پوشش نقره کوب
 • کد محصول W347/02/00
ارسال درخواست

دیوارکوب مارکیز 3شاخه

 • ابعاد H78*W45*D26
 • وزن 3.9KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • کد محصول W347/03
 • پوشش نقره کوب
 • پوشش آنتیک برنز
ارسال درخواست

دیوارکوب مارکیز 2شعله

 • ابعاد H53*W30*D10
 • وزن 4kg
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول W347/02
 • پوشش طلاکوب
 • پوشش طلاکوب
 • پوشش نقره کوب
 • پوشش نقره کوب
 • پوشش آنتیک برنز
 • پوشش آنتیک برنز
ارسال درخواست

دیوارکوب مارکیز 4شعله

 • ابعاد H55*W33*D10
 • وزن 5kg
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • کد محصول W347/04L
 • پوشش طلاکوب
 • پوشش طلاکوب
 • پوشش نقره کوب
 • پوشش نقره کوب
ارسال درخواست