دیوارکوب گلدانی 1شعله

 • ابعاد H33*L15
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • پوشش طلا ایتالیایی
 • کد محصول W287/1
ارسال درخواست

دیوارکوب گلدانی 2شعله

 • ابعاد H32*L26
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • پوشش طلا ایتالیایی
 • کد محصول W287/2
ارسال درخواست

دیوارکوب گلدانی 3شعله

 • ابعاد H50*L30
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • پوشش طلا ایتالیایی
 • کد محصول W287/3
ارسال درخواست