گلریز خمره ای

338/8

مشخصات محصول

نام محصول

گلریز خمره ای
تعداد لامپ
قطر (سانتی متر)

ارتفاع (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات