3 مجسمه

290/20

مشخصات محصول

نام محصول

3 مجسمه
تعداد لامپ
قطر (سانتی متر)

ارتفاع (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات