آریانا مجسمه ای

309B/4*3

مشخصات محصول

نام محصول

آریانا مجسمه ای
تعداد لامپ
قطر (سانتی متر)

ارتفاع (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات