گلدانی

287W/16

مشخصات محصول

نام محصول

گلدانی
تعداد لامپ
قطر (سانتی متر)

ارتفاع (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات