کاپ بلند

259GW/8

مشخصات محصول

نام محصول

کاپ بلند
تعداد لامپ
قطر (سانتی متر)

ارتفاع (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات