گلریز خمره ای

L338/6+1

مشخصات محصول

نام محصول

گلریز خمره ای
تعداد لامپ
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات