رومی (60 سانت)

CE183/60

مشخصات محصول

نام محصول

رومی (60 سانت)
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات