رومی (45 سانت)

CE183/45

مشخصات محصول

نام محصول

رومی (45 سانت)
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات