نگینی (60 سانت)

CE177/60

مشخصات محصول

نام محصول

نگینی (60 سانت)
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات