نگینی (45 سانت)

CE177/45

مشخصات محصول

نام محصول

نگینی (45 سانت)
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات