نگینی

آینه (3034) کنسول (3035)

مشخصات محصول

نام محصول

نگینی
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات