سقفی نگینی 60سانت

 • ابعاد H25*D60
 • وزن 7KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • پوشش طلامات
 • کد محصول CE177/60
ارسال درخواست

سقفی نگینی 45سانت

 • ابعاد H21*D45
 • وزن 3KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • پوشش طلامات
 • کد محصول CE177/45
ارسال درخواست

سقفی نگینی 35سانت

 • ابعاد H19*D35
 • وزن 2KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • پوشش طلامات
 • کد محصول CE177/35
ارسال درخواست

سقفی نگینی 25سانت

 • ابعاد H17*D25
 • وزن 2KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • پوشش طلامات
 • کد محصول CE177/25
ارسال درخواست