تکشاخه رومی

B183/60

مشخصات محصول

نام محصول

تکشاخه رومی
تعداد لامپ
قطر (سانتی متر)

ارتفاع (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات