تکشاخه نگینی

B177/25

مشخصات محصول

نام محصول

تکشاخه نگینی
تعداد لامپ
قطر (سانتی متر)

ارتفاع (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات