آریانا (با رخ)

341/8S

مشخصات محصول

نام محصول

آریانا (با رخ)
تعداد لامپ
قطر (سانتی متر)

ارتفاع (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات