راسپینا مجسمه ای

339/10E

مشخصات محصول

نام محصول

راسپینا مجسمه ای
تعداد لامپ
قطر (سانتی متر)

ارتفاع (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات