درختی

1406

مشخصات محصول

نام محصول

درختی
تعداد لامپ
قطر (سانتی متر)

ارتفاع (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات