آذین

330/18

مشخصات محصول

نام محصول

آذین
تعداد لامپ
قطر (سانتی متر)

ارتفاع (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات