مدرن 12شاخه

 • ابعاد H75*D80
 • وزن 14.5KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • شید دارد
 • کد محصول 500/12
 • پوشش سفید-طلایی
 • پوشش سبز-آبی
 • پوشش مولتی کالر
ارسال درخواست

مدرن 24شاخه

 • ابعاد H100*D80
 • وزن 25KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • شید دارد
 • کد محصول 500/24
 • پوشش سفید-طلایی
 • پوشش سبز-آبی
 • پوشش مولتی کالر
ارسال درخواست

مدرن 40شاخه

 • ابعاد H108*D100
 • وزن 48KG
 • ولتاژ 220V
 • منبع برق شهری
 • آویز دارد
 • شید دارد
 • کد محصول 500/40
 • پوشش سفید-طلایی
 • پوشش سبز-آبی
 • پوشش مولتی کالر
ارسال درخواست