4 مجسمه

253/6

مشخصات محصول

نام محصول

4 مجسمه
تعداد لامپ
قطر (سانتی متر)

ارتفاع (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات