گل برجسته

TL260/4+1

مشخصات محصول

نام محصول

گل برجسته
تعداد لامپ
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات