4 مجسمه

TL253/4+1

مشخصات محصول

نام محصول

4 مجسمه
تعداد لامپ
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات