ماسکارو 2

c1308

مشخصات محصول

نام محصول

ماسکارو 2
ارتفاع (سانتی متر)

طول (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات