پایه بلند کاسه ای

D306

مشخصات محصول

نام محصول

پایه بلند کاسه ای
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات