پایه بلند بشقابی

D305

مشخصات محصول

نام محصول

پایه بلند بشقابی
ارتفاع (سانتی متر)

قطر (سانتی متر)

وزن (کیلوگرم)

پوشش

توضیحات