مشتری مداری

صنایع لوسترمهدی نه تنها در لحظه انتخاب مشاور خرید خوبی برای شما است بلکه به صورت لایف تایم همراه همیشگی شما خواهد بود.

کارشناسان دفترمرکزی لوستر مهدی همواره و از طریق صدای مشتری و یا پست الکترونیک مشتاقانه نظرات شما را جویا می باشند.

رضایت مشتری افتخار و هدف مجموعه ما می باشد و در این راستا با احداث بخش کنترل کیفیت، صدای مشتری و خدمات پس از فروش گام های اساسی در این راه برداشته است .