صادرات

انتخاب برای  17 سال متمادی برند برتر تولیدکننده محصولات روشنایی ، دلیل بر آن شده که آوازه و شهرت لوسترمهدی فراتر از کشور ایران بوده باشد و صادرات مستمر طی سالیان را دربر داشته باشد .

لوستر مهدى همچنان در سطح استانداردهاى جهانى پيشرو بوده و رقباى كيفى آن برخى برندهاى محدود اروپايى است اما از آنجا كه از  مزيتهاى رقابتى كاملاً منحصر به فرد برخوردار است امروزه کشورهایی نظیر دانمارک، روسیه ، آذربایجان ، عراق ، اوکراین ، مغولستان و ... مقصد صادرات لوستر مهدی بوده است ، که این خودی نشانی از کیفیت جهانی و استاندارد های به روز و در عین حال مدل ها و سبک های به روز می باشد.