اخذ نمایندگی

عرضه محصولات لوسترمهدی در بسیاری از شهرهای داخل ایران نظیر قزوین، مشهد، اردبیل، تبریز و ... و چه کشورهای خارجی نظیر روسیه ، آذربایجان ، اکراین ، مغولستان و ... در حال انجام است.

در جهت تسریع امر اخذ نمایندگی در سایت حاضر تمهیداتی اندیشیده شده است تا در حد توان در وقت همکاران محترم و علاقمندان در جهت اخذ نمایندگی و عاملیت مجاز لوسترمهدی صرفه جویی شود .

کافی است به این صفحه مراجعه کرده و اطلاعات خود را به صورت کامل وارد نمایند. (حتما توجه داشته باشید که اطلاعات مربوط به فروشگاه باید تکمیل شود) سپس این اطلاعات در اختیار کارشناسان مربوطه  قرار گرفته و ایشان ضمن بررسی صحت و سقم اطلاعات با شما تماس گرفته و شرایط کامل همکاری را در اختیار شما قرار می دهند. در صورت توافق اولیه ،برای جلسه حضوری و صحبت های تکمیلی در دفتر مرکزی لوسترمهدی از شما دعوت بعمل می آید.

فرم تماس